Vragen over reviews

Reviews Adverteerders
Wat? Sinds enige tijd is de functionaliteit ‘reviews’ toegevoegd op Kinky.nl. Dit betekent dat geregistreerde klanten een date achteraf gedetailleerd kunne...
Vr, 1 Okt, 2021 om 12:48 PM
Reviews Bezoeker
Wat? Sinds enige tijd is de functionaliteit ‘reviews’ toegevoegd op Kinky.nl. Dit betekent dat geregistreerde klanten een date achteraf gedetailleerd kunne...
Vr, 1 Okt, 2021 om 2:02 PM
Wat is een goede review?
Dé ideale review bestaat (nog) niet. Ieder vogeltje zingt zoal het gebekt is. Iedere reviewer schrijft vanuit zijn eigen persoonlijkheid. Toch zijn er een a...
Di, 11 Jan, 2022 om 11:19 AM
Waarom is mijn review afgekeurd?
Een review kan om een aantal redenen niet goedgekeurd worden. Dit zijn de meest voorkomende. De review is (vormelijk) te beknopt. ‘Het was echt toppie’, ‘...
Di, 11 Jan, 2022 om 11:18 AM