Dé ideale review bestaat (nog) niet. Ieder vogeltje zingt zoal het gebekt is. Iedere reviewer schrijft vanuit zijn eigen persoonlijkheid. Toch zijn er een aantal elementen die bijdragen tot een leuke, waardevolle, prettig leesbare review.

  1. De review bestaat uit meer dan één zinnetje. Een leuk tekstje van 3 à 4 regels leest veel aangenamer dan een beknopte oneliner in telegramstijl.
  2. De review is inhoudelijk informatief. Zijn de foto’s correct? Worden de aangeboden diensten tot tevredenheid verleend? Zijn er extra’s en wat kosten die? Hoe is de sfeer? Enzovoort.
  3. De review is genuanceerd. Het is echt onwaarschijnlijk dat alles perfect was, of dat alles pure bagger was. Dit geldt zowel voor de review tekst als voor de beoordeling van de diensten (de sterren).
  4. Niet alle diensten worden met eenzelfde aantal sterren beoordeeld, en enkel de van toepassing zijnde diensten krijgen een beoordeling. De geloofwaardigheid van een review verdwijnt wanneer een privébezoekje ook een beoordeling krijgt voor diensten als een gangbang, twee soorten trio’s tegelijk, enz.
  5. De review tekst en de beoordeling van de diensten komen overeen. Het is vreemd wanneer de review tekst uiterst positief is maar de beoordeling van de diensten nergens boven de drie sterren komt (of omgekeerd).
  6. De review respecteer de privacy. Privégegevens horen nooit in een review thuis. NAW-gegevens, opvallende lichaamskenmerken die niet op de foto’s zichtbaar zijn, iemands familiale situatie, studies of een ‘gewoon’ beroep, enz. behoren tot de privésfeer.
  7. De review vermijdt verdachtmakingen. Met name insinuaties van soa’s of druggebruik kunnen niet.
  8. De review kwetst niet. Grof taalgebruik of iemand als mens kleineren is niet wenselijk.
  9. De review beschrijft een date die echt heeft plaatsgevonden. Meldingen van een no-show of het niet geven van het huisnummer zijn relevant maar worden afzonderlijk gebundeld.
  10. De review is in het Nederlands (bij voorkeur) of in het Engels geschreven. Het doelpubliek zijn namelijk de medewandelaars, niet de betrokken sekswerkers.