Een review kan om een aantal redenen niet goedgekeurd worden. Dit zijn de meest voorkomende.

  1. De review is (vormelijk) te beknopt. ‘Het was echt toppie’, ‘Ik kom zeker terug’, ‘het was pure bagger’ en vergelijkbare oneliners leveren geen bijdrage. Bij een eerste review attenderen we de schrijver er wellicht nog even op dat het net iets meer zou mogen zijn, maar bij volgende reviews keuren we dergelijke oneliners af.
  2. De review bevat inhoudelijk nauwelijks informatie. De lezer wil meer weten over uiterlijk, service, prijs, extra’s, enz. Minstens enkele van deze elementen dienen aan bod te komen.
  3. De review is te ongenuanceerd. Het is onwaarschijnlijk dat alles perfect was of dat alles verschrikkelijk slecht was. Dit geldt zowel voor de review tekst als voor de beoordeling (de sterren) van de diverse diensten.
  4. Je hebt alle diensten met eenzelfde aantal sterren, of een aantal waarschijnlijk niet van toepassing zijnde diensten beoordeeld. Denk bv. aan trio’s, een gangbang, e.d. wanneer uit de review tekst blijkt dat je een privé dame bezocht hebt.
  5. De review tekst en de beoordeling van de diensten zijn in tegenspraak. Het komt vreemd over indien de review tekst uiterst positief is terwijl de beoordeling van de geleverde diensten bv. maximaal drie sterren toont (of omgekeerd).
  6. Je review schendt de privacy. NAW-gegevens, opvallende lichaamskenmerken die niet op de foto’s zichtbaar zijn, iemands familiale situatie, studies of een ‘gewoon’ beroep, enz. behoren tot de privésfeer.
  7. De review suggereert soa’s of druggebruik. Dit is voor ons niet controleerbaar en voor de dienstverlener potentieel erg schadelijk en daarom niet toegestaan.
  8. Oplichting moet worden gemeld bij support@kinky.nl. Indien er sprake is van mogelijk oplichting dient dit gemeld te worden bij support@kinky.nl. Alleen dan kunnen wij de juiste procedures volgen en maatregelen nemen.
  9. De review is nodeloos kwetsend. We zijn niet preuts maar echt grof taalgebruik of het kleineren van iemand is niet toegestaan.
  10. Andere talen dan Nederlands en Engels zijn niet toegestaan.